Våra regler

In-
passering

Vid inpassering måste varje enskild medlem använda sig av sin egen nyckelbricka. Om inpassering sker med en annan person, så väl medlem som icke medlem, så kommer den använda nyckelbrickan att låsas. Den kan då låsas upp mot en avgift på 1500kr. Om denna överträdelse sker upprepade gånger har Gym Area 59 rätten att låsa medlemmens bricka fram till dess medlemskapets tid har löpt ut och kommer därefter att avslutas. Debitering sker ända fram till dess att medlemskapets bindningstid är över.

Medlemskontroller sker regelbundet.

Våra
lokaler

Vikter/utrustning skall ställas tillbaka och all gymutrustning ska behandlas med försiktighet så inte skada kan uppkomma eller onödigt störande/släppande av vikter sker. Sköts inte detta kan avstängning ske utan ekonomisk kompensation. Fotografering kan ske i lokalen och bilder kan läggas ut på internet. Kameraövervakning finns i lokalen.

För allas
trivsel

Ta av dig ytterskorna och lämna i utsatta skoställ, endast inneskor inne i gymmet! Lägg tillbaka de vikter du använt! Alla redskap Måste läggas tillbaka på sin plats efter att du är klar med dessa. Hantlar på sin plats, vikter i sina ställ, mattor på upphängning! Tänk på hygienen! Tänk på att folk runt omkring dig inte alltid klarar av lukten av svett lika bra som du. Byt dina träningskläder efter varje pass då de kan lukta väldigt starkt när de blir varma för andra eller tredje gången du har de på dig! Sopor i sopkorgen, tack! Släng papper, snus och annat skräp direkt i sopkorgen!

Doping
policy

Vi tar vårt ansvar och jobbar för att motverka bruket av anabola steroider.

 

Genom de regionala organisationerna Mobilisering mot droger i Jämtlands ingår vi i nätverket PRODIS som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

 

Finns misstanke om att någon missbrukar dopingpreparat på Gym Area 59 kan personen i fråga tvingas lämna ett doping prov för att få fortsatt tillträde till gymmet.

 

Vi har ett samarbete med polisen och dom kommer att besöka Gym Area 59 flera gånger per år för att hjälpa oss att minska bruket av dopingpreparat och andra droger.

 

Skulle någon påträffas med någon form av doping/droger i kroppen resulterar det i avstängning från Gym Area 59.