Student

Studera och
träna

Studenter som tillhör Gym area59 I Östersund, Brunflo, Lit, Hammerdal och Gym on Wheels har ett reducerat pris och för att bibehålla detta måste ni skicka in ett studie intyg (typ Mecinat) 2ggr/år (detta gäller bara er som är över 19år och har börjat på eftergymnasial utbildning) detta gäller även om intyget sträcker sig längre. Senast den 15/1 ska intyget vara inne för vårterminen och 15/9 för höstterminen. Skicka intyget till Student@gymarea59.se